preloder

Regulamin

Regulamin przesyłek kurierskich serwisu internetowego pod nazwą pakogroup.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą
pakogroup.pl oraz warunki świadczenia usług przez PAKO GROUP Sp. z o.o.
2. Serwis internetowy pod nazwą pakogroup.pl (dalej w skrócie: Serwis) jest prowadzony i
administrowany przez PAKO GROUP Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 8/106, 75-216 Koszalin
NIP: PL 6692544095 • REGON: 369597845, adres poczty elektronicznej email: biuro@pakogroup.pl oraz numery telefonu +48 692 339 711. Z serwisu internetowego pod nazwą pakogroup.pl mogą korzystać osoby
fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Zamówienie Usługi na stronie serwisu pakogroup.pl, wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz Cennika, dostępnych na stronie serwisu
pakogroup.pl. Akceptując niniejszy Regulamin oraz Cennik Użytkownik wyraża zgodę
na ich wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Zlecenie wykonania Usługi wymaga ponadto zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika,
postanowień regulaminów, warunków świadczenia usług i cenników Przewoźnika wybranego
przez Użytkownika. Akceptując regulamin, warunki świadczenia usług i cennik Przewoźnika,
Użytkownik wyraża zgodę na ich wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a) pakogroup.pl – PAKO GROUP Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 8/106, 75-216 Koszalin
NIP: PL 6692544095 • REGON: 369597845.
b) Serwis – serwis internetowy pod nazwą pakogroup.pl wraz z jego
funkcjonalnościami, dostępny na stronie pakogroup.pl prowadzony przez
PAKO GROUP Sp. z o.o. , w ramach, którego PAKO GROUP Sp. z o.o. udostępnia oferowane usługi;
c) Przewoźnik – wyspecjalizowany przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej świadczy usługi przewozowe, któremu można złożyć zamówienie odbioru,
przemieszczenia i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu. W ramach Serwisu Użytkownik
może złożyć zamówienie następującym Przewoźnikom:
– K-EX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 61, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
Nr KRS 0000326471, NIP 959-185-69-95, Regon 260287537, adres poczty
elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem internetowym:
http://k-ex.pl/kontakt
– UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 36680 ( dalej „UPS”), nr NIP: 522-10-04-200, adres
poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem internetowym:
http://www.ups.com/content/pl/pl/contact/index.html?WT.svl=Footer
– FedEx Express Polska Sp. z o. o adres rejestrowy ul. Krucza 16/22, 00-526
Warszawa, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS 0000037973, REGON P-010612250, NIP 526-10-05-
306, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem
internetowym:
http://www.fedex.com/pl/contact
– DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Osmańska 2,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 527-00-
22-391, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem
internetowym:
http://www.dhlparcel.pl/content/dhl_parcel_poland/pl/about-dhl/service-pointslist.html
– InPost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul.
Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie nr KRS 0000255841, NIP: 679
289 50 61, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod
adresem internetowym:
https://paczkomaty.pl/pl/kontakt
– InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 543759, NIP:
6793108059, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod
adresem internetowym:
https://inpost.pl/pl/kontakt/skontaktuj-sie-z-nami
– General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP
785-15-61-831, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod
adresem internetowym:
https://gls-group.eu/PL/pl/dane-o-firmie
– Delta City Przesyłki Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. J.S. Bacha 2, 02-743
Warszawa, REGON: 147494471, NIP: 7010446652 wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000530235, adres poczty elektronicznej oraz kontakt
do oddziałów dostępne pod adresem internetowym:
http://www.deltacity.com.pl/index.php/kontakt
– DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-
41-10, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem
internetowym:
https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/O-DPD/Kontakt-i-Oddzialy/Dzial-obslugiklienta
– Patron Service Sp. z o.o. z siedzibą: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17, wpisaną: do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000015238, NIP 5220103259, REGON 002004692, o kapitale zakładowym w
wysokości 780.000 zł, w pełni opłaconym
– Geis Parcel PL Sp. z o. o. z siedzibą: Sosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków, NIP: 9591856995, REGON: 260287537
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000326471, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem internetowym: https://www.geis.pl/pl/kontakt
– Raben Management Services sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Polska
Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000044186, NIP 777-00-14-792, kapitał zakładowy: 3 853 500 PLN, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem internetowym: https://polska.raben-group.com/kontakt/
– Raben Logistics Polska sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Polska
Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000561623, NIP 7773249627, kapitał zakładowy: 1 136 957 700,00 PLN, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem internetowym: https://polska.raben-group.com/kontakt/
– Raben Transport sp. z o.o.
ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k.Poznania, Polska
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000044183, NIP 781-00-20-506, kapitał zakładowy 18 773 000 PLN, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem internetowym: https://polska.raben-group.com/kontakt/
– Fresh Logistics Polska sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo k. Poznania, Polska
Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000561628, NIP: 7773249610, kapitał zakładowy: 391 986 650,00 PLN, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem internetowym: https://polska.raben-group.com/kontakt/
– Rohlig SUUS Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235) przy ul. Równoległej 4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000328793, NIP PL 1230993241, kapitał zakładowy w wysokości 693 000 PLN – wpłacony w całości, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem internetowym: https://www.suus.com/nasze-biura
– Erontrans Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64B, 83-000 Pruszcz Gdański Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku-Północ in Gdańsk VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000188378, NIP 5890011743 kapitał zakładowy 22 012 200,00 PLN, adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem internetowym: http://www.erontrans.pl/kontakt,7,pl
– Kuehne+Nagel Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000549292, posiada numer REGON 361063720, numer NIP 7792429566 oraz kapitał zakładowy w wysokości 281 403 850,00 zł. , adres poczty elektronicznej oraz kontakt do oddziałów dostępne pod adresem internetowym: https://pl.kuehne-nagel.com/pl_pl/top-links/skontaktuj-sie-z-nami/
d) Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez PAKO GROUP Sp. z o.o. na podstawie
niniejszego Regulaminu i przy pomocy Serwisu usługa polegająca na umożliwieniu
Użytkownikowi złożenie zamówienia na odbiór, przemieszczenie i doręczenie Przesyłki przez
Przewoźnika w ramach prowadzonej przez Przewoźnika działalności gospodarczej oraz na
podstawie regulaminu Przewoźnika.
e) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, a w szczególności, która na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie na oferowane przez PAKO GROUP Sp. z o.o. usługi.
f) Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą zamówienia Usługi w Serwisie,
w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
g) Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednej Usługi.
h) Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez
Przewoźnika w ramach realizowanej Usługi.
i) Cennik – aktualna oferta cenowa Usług, umieszczona na stronie internetowej Serwisu pod
adresem www.pakogroup.pl w zakładce Cennik;
j) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub PAKO GROUP Sp. z o.o. przechowywanie informacji kierowanych osobiście do nich, w sposób
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te
informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w
niezmienionej postaci;
k) Dni robocze – nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że
ustalono inaczej.
l) Warunki Pakowania – szczegółowy opis prawidłowych sposobów pakowania Przesyłek
dostępny w ramach Serwisu pod adresem: www.pakogroup.pl.
m) Przedsiębiorca – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką
organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową.

§ 3. Przedmiot świadczonych Usług

1. PAKO GROUP Sp. z o.o. za wynagrodzeniem świadczy drogą elektroniczną za pomocą Serwisu i na
podstawie niniejszego Regulaminu usługi umożliwiające Użytkownikowi złożenie zamówienia
na odbiór, przemieszczenie i doręczenie Przesyłki przez Przewoźnika w ramach prowadzonej
przez Przewoźnika działalności gospodarczej oraz na podstawie regulaminu Przewoźnika.
2. Usługodawca przy pomocy Serwisu, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z pośrednictwem w przewozie Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego, umożliwiając Użytkownikom składanie drogą elektroniczną zamówień na odbiór, przemieszczenie i doręczenie Przesyłki przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz na podstawie regulaminu wybranego przez Użytkownika Przewoźnika.
3. W ramach świadczonych usług, Usługodawca działając we własnym imieniu i na rzecz Usługobiorcy zleca Przewoźnikowi wykonanie Usługi dotyczącej Przesyłki wskazanej przez Usługobiorcę.

§ 4. Zamówienie i wykonanie Usługi

1. Wykonanie Usługi przez PAKO GROUP Sp. z o.o. następuje na podstawie zamówienia złożonego
przez Użytkownika.
2. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności:
a) z góry przelewem bankowym
4. Najpóźniej na początku składania zamówienia Konsument otrzyma za pośrednictwem Serwisu
jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących wykonania zamawianej Usługi i
akceptowanych sposobach płatności.
5. Złożenie zamówienia na Usługę odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza
zamówienia znajdującego się w ramach Serwisu na stronie www.pakogroup.pl. Po
akceptacji przez Użytkownika danych podanych w formularzu zamówienia oraz postanowień
niniejszego Regulaminu zostaje on powiadomiony drogą mailową o potwierdzeniu zamówienia.
6. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Konsumenta, PAKO GROUP Sp. z o.o. dostarczy
Użytkownikowi informacje, o:
a. głównych cechach zamawianej Usługi oraz o sposobie porozumiewania się z Konsumentem;
b. danych identyfikujących PAKO GROUP Sp. z o.o. , w szczególności o firmie, organie, który
zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
c. adresie PAKO GROUP Sp. z o.o. , adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować
się z PAKO GROUP Sp. z o.o. ;
d. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
e. łącznym wynagrodzeniu za zamawianą Usługę wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu
świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości –
sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić
wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
f. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w
przypadku, gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka
porozumiewania się;
g. sposobie i terminie zapłaty;
h. sposobie i terminie spełnienia wykonania Usługi oraz stosowanej przez PAKO GROUP Sp. z o.o.
procedurze rozpatrywania reklamacji;
i. obowiązku zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez PAKO GROUP Sp. z o.o.
uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumentach, jeżeli Konsument
odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania Usługi przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
j. braku prawa odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy Usługa zostanie wykonana w pełni za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem Usługi, że po
spełnieniu Usługi utraci prawo odstąpienia od umowy;
k. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy;
l. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
m. dane identyfikujące Przewoźnika, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował
działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
n. adresie Przewoźnika, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, jeżeli są
dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z
Przewoźnikiem;
o. adresie, pod którym Konsument może składać Przewoźnikowi reklamacje, jeżeli jest inny niż
adres, o którym mowa w pkt n;
7. Zamówienie zostaje złożone przez Użytkownika i przesłane do PAKO GROUP Sp. z o.o. po
kliknięciu przez Użytkownika przycisku „Zamów” na stronie www.pakogroup.pl.
8. Złożenie zamówienia na Usługę przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez
Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Cennika, Warunków Pakowania oraz
regulaminu Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.
9. Niezależnie od regulaminu naszego serwisu obowiązują Państwa również regulaminy Przewoźników dostępne pod następującymi adresami:
a) UPS: https://www.ups.com/pl/en/Home.page
b) DHL: http://www.dhl.com.pl/pl.html
c) FedEx: http://www.fedex.com/pl/
d) K-EX: https://www.geis.pl/pl
e) InPost: https://inpost.pl/
f) GLS: https://gls-group.eu/PL/pl/home
g) DELTA CITY: http://deltakurier.com.pl/
h) DPD: https://www.dpd.com.pl/
i) PATRON SERVICE: https://www.patronservice.pl/
j) Geis Parcel: https://www.geis.pl/pl
K) Raben: https://polska.raben-group.com/
l) Rohlig SUUS Logistics: https://www.suus.com/
m) Erontrans: http://www.erontrans.pl/
n) Kuehne+Nagel: https://pl.kuehne-nagel.com/pl_pl/
10. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Zamów” zostaje złożone zamówienie na wybraną przez
Użytkownika Usługę.
11. Po złożeniu zamówienia PAKO GROUP Sp. z o.o. przekaże Konsumentowi na trwałym nośniku
potwierdzenie zawarcia umowy na wykonanie zamówionej Usługi. Potwierdzenie zawarcia
umowy zostanie przekazane w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej przed rozpoczęciem
świadczenia usługi.
12. Wykonanie Usługi przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy nastąpi wyłącznie na wyraźne żądanie Konsumenta. Oświadczenie zawierające takie żądanie może zostać złożone przez Konsumenta w formularzu zamówienia.
13. Dodatkowo przed złożeniem żądania, o którym mowa w ust. 12 PAKO GROUP Sp. z o.o. powiadomi
Konsumenta o tym, że dokonanie przez niego przy składaniu zamówienia wyboru wykonania
Usługi przed upływem 14 dni od złożenia zamówienia powoduje, po wykonaniu zamówionej
Usługi, utratę prawa do odstąpienia od umowy.
14. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero po jego opłaceniu przez Użytkownika i przesłaniu potwierdzenia na adres mailowy biuro@pakogroup.pl, przez co
należy rozumieć zaksięgowanie środków finansowych na rachunku bankowym PAKO GROUP Sp. z o.o. . Zamówienie, które nie zostało opłacone w terminie 24 godzin od dnia jego złożenia
zostanie anulowane.
15. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są
oraz udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej do wydruku, jak również za pośrednictwem poczty email.
16. Zamówione za pomocą Serwisu świadczenie Przewoźnika zostanie spełnione w terminie oraz na
zasadach określonych w regulaminach lub ogólnych warunkach świadczenia usług
obowiązujących u Przewoźnika.
17. Wygenerowany przez Serwis list przewozowy Konsument zobowiązany jest wydrukować i
przekazać Przewoźnikowi, zaś etykietę umieścić na Przesyłce w sposób trwały.
18. Informacje dotyczące wymiarów, wagi i zawartości Przesyłki podane przez Użytkownika na
formularzu zlecenia muszą być rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.
19. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie
jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Przewoźnika. Szczegóły zasad
pakowania przedstawione są w trakcie składania zamówienia Warunki Pakowania, znajdują się
także w regulaminach Przewoźników.
20. Przekazanie Przesyłki Przewoźnikowi nastąpi w miejscu wskazanym w formularzu zamówienia,
w rubryce „Dane nadawcy”.
21. Przed przyjęciem przez Przewoźnika Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia
czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w liście przewozowym lub etykiecie. W
przypadku niezgodności Przewoźnik ma prawo odmówić jej przyjęcia. W przypadku stwierdzenia
niezgodności przesyłki po jej weryfikacji Użytkownik zostanie obciążony opłatą za weryfikację
zgodnie z Cennikiem.
22. Zamówienie może być anulowane przez Użytkownika bezpłatnie, co, do którego nie podjęto
jeszcze próby wykonania usługi, poprzez przesłanie zawiadomienia na adres
biuro@pakogroup.pl W przypadku anulowania Zamówienia opłata nie jest naliczana.
Jeżeli zamówienie zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na rzecz
Użytkownika.
23. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie
z ustępem 22 niniejszego paragrafu, a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie
danych wprowadzonych przez Użytkownika.
24. Zwrot płatności uiszczonej za anulowane zamówienie nastąpi przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
25. Tryb postępowania z Przesyłkami nieodebranymi i niezwróconymi Użytkownikowi określają
regulaminy świadczenia usług obowiązujące u wybranego przez Użytkownika Przewoźnika.
26. Przesyłki są odbierane przez Przewoźników w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.
Użytkownik nie jest uprawniony do zawężania lub zmiany wyżej określonego zakresu
godzinowego odbioru Przesyłki w jakiejkolwiek formie (np. poprzez naniesienie adnotacji o
zawężonym zakresie godzinowym odbioru w polu “Uwagi” w formularzu zamówienia).

§ 5. Zobowiązania Usługobiorcy

1. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty PAKO GROUP Sp. z o.o. wynagrodzenia za zamówioną
Usługę zgodnie z Cennikiem. Do zamówionych przez Użytkownika Usług nieobjętych
Cennikiem, stosuje się aktualny w dniu wykonania zamówienia cennik Przewoźnika
realizującego to zamówienie.
2. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się, że:
a. Przesyłka zostanie wydana Przewoźnikowi we wskazanym w zamówieniu lokalu/miejscu.
Dowodem takiego wydania jest list przewozowy, protokół odbioru lub etykieta, które muszą
zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji,
b. Wydrukuje i przekaże Przewoźnikowi podczas odbioru Przesyłki etykietę i/lub list
przewozowy i/lub protokół odbioru, otrzymany z Serwisu po złożeniu zamówienia,
c. dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i zabezpieczona, zgodnie z
zasadami przyjętymi w regulaminie Przewoźnika wybranego do wykonania Usługi.
d. Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych wskazanych w regulaminie
Przewoźnika.
e. Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia
odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka
konieczność zachodzi,
f. Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki
zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności
przedstawiciela Przewoźnika (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez
przedstawiciela Przewoźnika doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).
3. Użytkownika korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz
dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§ 6 Płatność i dokument zakupu.

1. Za wykonywane Usługi PAKO GROUP Sp. z o.o. pobiera wynagrodzenie i opłaty, których wysokość
i sposób obliczenia określa Cennik. Za wykonanie Usług nieobjętych Cennikiem PAKO GROUP Sp. z o.o. pobiera wynagrodzenie i opłaty, których wysokość i sposób obliczenia określa cennik
Przewoźnika realizującego takie zamówienie. Zapłata za Usługi dokonywana jest „z góry” przelewem na konto PAKO GROUP Sp. z o.o.
2. Użytkownik może wybrać opcję doręczenia faktury VAT za zamówioną Usługę. Faktura
wystawiana jest po dokonaniu zapłaty za Usługę drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail

§ 7. Ograniczenia dotyczące usług świadczonych przez Przewoźników

1. Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminami Przewoźników przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Usługodawcy jest zabronione. Usługobiorca zobowiązuje się nie przekazywać do spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych, znajdujących się w regulaminach poszczególnych Przewoźników.
2. Listy przedmiotów zabronionych mogą różnić się w zależności od wybranego Przewoźnika. Szczegółowy spis ograniczeń w przewozie znajduje się w regulaminach Przewoźników. Odesłanie do regulaminów poszczególnych Przewoźników znajduje się w § 4 ust. 9. Regulaminu.
3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia regulaminu Przewoźników, w tym w szczególności odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego usługi przewozu dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

§ 8. Reklamacje

1. PAKO GROUP Sp. z o.o. ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie
Usługi.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług, lub nieprawidłowości w pracy Serwisu Użytkownik może zgłosić PAKO GROUP Sp. z o.o. :
a. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
biuro@pakogroup.pl,
b. pisemnie na adres PAKO GROUP Sp. z o.o. .
3. PAKO GROUP Sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez
Przewoźnika, a w szczególności zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem Przesyłki należy
składać bezpośrednio do Przewoźnika wykonującego usługę przewozu.
5. Reklamacje zgłaszane do Przewoźnika powinny być składane z zastosowaniem procedury
reklamacyjnej opisanej w regulaminie Przewoźnika wykonującego usługę przewozową oraz z
uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej z PAKO GROUP Sp. z o.o. bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2
niniejszego paragrafu.
2. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie zamówionej Usługi po
zgłoszeniu żądania zgodnie z niniejszym Regulaminem, ma obowiązek zapłaty
za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od tej umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej
kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia złożenia zamówienia.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając PAKO GROUP Sp. z o.o. oświadczenie
o odstąpieniu od tej umowy.
5. Konsument może także drogą elektroniczną odstąpić od umowy:
a. przez złożenie oświadczenia na adres biuro@pakogroup.pl.
6 PAKO GROUP Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym
mowa w ust. 5.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
8. PAKO GROUP Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego na poczet tej umowy płatności, z uwzględnieniem obowiązku
poniesienia przez Konsumenta kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
PAKO GROUP Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe
zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie Usługa jest spełniana przez osobę trzecią.
Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów
określonych w ust 2 niniejszego paragrafu.
10. PAKO GROUP Sp. z o.o. zawiadomi osobę trzecią o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli w pełni wykonano Usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
wykonaniu Usługi utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego zmierzającego do polubownego zakończenia sporu
cywilnoprawnego między Konsumentem a PAKO GROUP Sp. z o.o. ,
b. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a
PAKO GROUP Sp. z o.o. .
2. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych
poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr
113, poz. 1214).
4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych oraz miejskich
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
5. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
sporu między Konsumentem a PAKO GROUP Sp. z o.o. od powiatowego lub miejskiego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów.

§ 11. Dane osobowe

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez PAKO GROUP Sp. z o.o. danych osobowych
podanych przez niego w procesie korzystania z Serwisu, w tym trakcie składania zamówienia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez PAKO GROUP Sp. z o.o. danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez PAKO GROUP Sp. z o.o. usług drogą
elektroniczną oraz składanie przez Użytkownika zamówień w Serwisie.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez PAKO GROUP Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 8/106, 75-216 Koszalin
NIP: PL 6692544095 • REGON: 369597845.
3. PAKO GROUP Sp. z o.o. , jako administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych
osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r.,
nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. PAKO GROUP Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
zawierania z Użytkownikiem umów umożliwiających Użytkownikowi złożenie zamówienia na
odbiór, przemieszczenie i doręczenie Przesyłki przez Przewoźnika.
5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia.
6. Dane Użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zastosowaniem wymaganych
przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane te
są chronione przed pozyskiwaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione, zgodnie
z wewnętrznymi procedurami PAKO GROUP Sp. z o.o. .
7. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi
Użytkownika.
8. Dane mogą być udostępnione osobom trzecim wyłącznie na podstawie właściwych przepisów
prawa lub za zgodą Użytkownika.
9. PAKO GROUP Sp. z o.o. ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika od
uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności danych osobowych stosownymi dokumentami
poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie
kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub
budzić będzie uzasadnione wątpliwości, PAKO GROUP Sp. z o.o. może odmówić świadczenia usług
dostępnych w Serwisie, do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
10. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu.

§ 12. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się PAKO GROUP Sp. z o.o. są następujące:
1.1. połączenie z siecią Internet,
1.2. Microsoft Internet Explorer 7.x lub nowsza,
1.3. Opera w wersjach 9.0 I wyższych,
1.4. Firefox 25.0.x lub nowsza,
1.5. Google Chrome 31.x lub nowsza,
1.6. Safari 6.0.x lub nowsza,
2. Według najlepszej wiedzy PAKO GROUP Sp. z o.o. możliwa jest również współpraca z systemem
teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w ust. 1, jednakże
jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania
systemu teleinformatycznego.

§ 13 Usługi z odroczonym terminem płatności

1. Przedsiębiorca, może uzyskać na podstawie odrębnej umowy z PAKO GROUP Sp. z o.o. dostęp
do Usług świadczonych przy pomocy Serwisu z odroczonym terminem płatności.
2. Przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1 konieczne jest zaakceptowanie przez
Przedsiębiorcę Regulaminu.
3. Po ustaleniu z Przedsiębiorcą indywidualnych warunków cenowych świadczenia Usług z
odroczonym terminem płatności umowa, o której mowa w ust. 1 zostanie wysłana za pośrednictwem
poczty email.
4. Po podpisaniu przez Przedsiębiorcę umowy, o której mowa w ust.1,
Przedsiębiorca ten uzyska dostęp do Usług świadczonych przy pomocy Serwisu
z odroczonym terminem płatności. Informacja o obowiązujących Strony indywidualnie
uzgodnionych z Przedsiębiorcą warunkach cenowych świadczenia Usług z odroczonym
terminem płatności zostanie zamieszczona w umowie.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1 zostanie wygenerowana na podstawie danych Przedsiębiorcy
ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź w
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć PAKO GROUP Sp. z o.o. (na adres: PAKO GROUP Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 8/106, 75-216 Koszalin) podpisaną przez siebie umowę, o której mowa w ust.1 w terminie 10
dni od dnia jej wysłania Przedsiębiorcy. Decydująca jest data wpływu podpisanej umowy do PAKO GROUP Sp. z o.o. .
7. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 6:
a) Przedsiębiorca niezwłocznie zapłaci PAKO GROUP Sp. z o.o. za dotychczas świadczone na
jego rzecz Usługi, co do których zastosowano odroczony termin płatności, z
uwzględnieniem indywidualnie uzgodnionych z Przedsiębiorcą warunków cenowych oraz
postanowień ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu;
b) Przedsiębiorca utraci dalszy dostęp do Usług świadczonych przy pomocy Serwisu
z odroczonym terminem płatności, co jest jednoznaczne z utratą możliwości rozliczania
Usług na podstawie uzgodnionych warunków cenowych.
8. Strony za obopólną zgodą mogą w każdej chwili dokonać zmiany umowy, o której mowa ust.
1 poprzez utworzenie umowy w nowym brzmieniu. Z chwilą wysłania Przedsiębiorcy umowy w nowym brzmieniu, automatycznie rozwiązuje się umowa, której treść jest przedmiotem zmian. Od tego momentu stosuje się
postanowienia umowy w nowym brzmieniu, w tym także nowe indywidualne warunki cenowe, jeżeli zastępują one poprzednie. Postanowienia ust. 3, 4, 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio do wystawienia umowy w nowym brzmieniu, jej wysłania i podpisania, a także do skutków niedostarczenia PAKO GROUP Sp. z o.o. w terminie podpisanej umowy w nowym brzmieniu.
9. Za Usługi świadczone na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 PAKO GROUP Sp. z o.o.
pobierze wynagrodzenie i opłaty, których wysokość i sposób obliczenia został określone przez
Strony, z uwzględnieniem indywidualnie uzgodnionych z Przedsiębiorcą warunków cenowych.
10. Do zamówionych przez Przedsiębiorcę Usług, nieobjętych indywidualnie uzgodnionymi z
Przedsiębiorcą warunkami cenowymi i umową, o której mowa w ust.1 stosuje się
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennik umieszczony na stronie internetowej
Serwisu. Do zamówionych przez Przedsiębiorcę Usług nieobjętych zarówno indywidualnie
uzgodnionymi warunkami cenowymi jak i Cennikiem, stosuje się aktualny w dniu wykonania
zamówienia cennik Przewoźnika realizującego to zamówienie.
11. Umowa, o której mowa w ust. 1 ulega rozwiązaniu, bez potrzeby składania dodatkowych
oświadczeń przez którąkolwiek ze stron, w przypadku, gdy Przedsiębiorca nie będzie zlecał
objętych nią Usług przez 4 kolejne miesiące kalendarzowe.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.
2. Aktualny regulamin oraz wersje Regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są na
stronie PAKO GROUP Sp. z o.o. pod adresem www.pakogroup.pl. Użytkownik może
swobodnie pozyskać lub zapisać regulamin
3. PAKO GROUP Sp. z o.o. uprawniony jest do zmiany Regulaminu.
4. Dokonanie zmiany Regulaminu przez PAKO GROUP Sp. z o.o. nie jest skuteczne wobec zamówień
złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba, że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do
tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
5. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej treści
Regulaminu w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia
o zmianie Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się,
że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie warunków umowy następuje
poprzez zawiadomienie PAKO GROUP Sp. z o.o. o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w
powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Usługobiorca zobowiązany jest do pisemnego
potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w
formie elektronicznej.
6. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy
prawo przewozowe.
7. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Usługodawcy.

§ 15. Załączniki

1. Polityka prywatności

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki